Product

6″ LF880V w/ NRS

Part # 880VNLF-6
Catalog # LF880V-NRS-FS 6
UPC 643925577525