Product

2 1/2″ C300 w/ BFG

Part # C300B-25
Catalog # 2 1/2 C300-BFG-G
UPC 737733002567