Product

2 1/2″ LF876V w/ OS&Y

Part # 876VYLF-25
Catalog # 21/2 LF876V-DOSY-GPM
UPC 098268835397