Product

2 1/2″ LF880V w/ NRS

Part # 880VNLF-25
Catalog # LF880V-NRS-FS 2 1/2
UPC 643925577495