Product

2 1/2″ LF880V w/ OS&Y

Part # 880VYLF-25
Catalog # LF880V-OSY-FS 2 1/2
UPC 643925577556