Product

2 1/2″ LF886V w/ OS&Y

Part # 886VYLF-25
Catalog # LF886V-DOSY-GPM-FS 2 1/2
UPC 643925578454