Product

3″ LF880V w/ NRS

Part # 880VNLF-3
Catalog # LF880V-NRS-FS 3
UPC 643925577501