Product

3″ LF880V w/ OS&Y

Part # 880VYLF-3
Catalog # LF880V-OSY-FS 3
UPC 643925577563