Product

3″ LF886V w/ OS&Y

Part # 886VYLF-3
Catalog # LF886V-DOSY-GPM-FS 3
UPC 643925578478