Product

4″ LF880V w/ NRS

Part # 880VNLF-4
Catalog # LF880V-NRS-FS 4
UPC 643925577518