Product

4″ LF880V w/ OS&Y

Part # 880VYLF-4
Catalog # LF880V-OSY-FS 4
UPC 643925577570