Product

4″ LF886V w/ OS&Y

Part # 886VYLF-4
Catalog # LF886V-DOSY-GPM-FS 4
UPC 643925578492