Product

6″ C300 w/ BFG

Part # C300B-6
Catalog # 6 C300-BFG-G
UPC 737733002598