Product

6″ LF880V w/ OS&Y

Part # 880VYLF-6
Catalog # LF880V-OSY-FS 6
UPC 643925577587