Product

8″ C300 w/ BFG

Part # C300B-8
Catalog # 8 C300-BFG-G
UPC 737733003991