Product

8″ LF880V w/ NRS

Part # 880VNLF-8
Catalog # LF880V-NRS-FS 8
UPC 643925577532