Product

8″ LF880V w/ OS&Y

Part # 880VYLF-8
Catalog # LF880V-OSY-FS 8
UPC 643925577594