Product

8″ LF886V w/ OS&Y

Part # 886VYLF-8
Catalog # LF886V-DOSY-GPM-FS 8
UPC 643925578539